Αρωματικά - Πολυετείς πόες

Αρωματικά - Πολυετείς πόες

Tulbaghia violacea
tulbaghia_violacea
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΛΜΠΑΓΚΙΑ ΓΛ.14 1.5 lt 20 - 25 cm
ΤΟΥΛΜΠΑΓΚΙΑ ΓΛ.22b 5 lt 20 - 30 cm
Tulbaghia violacea 'Variegata'
tulbaghia_violacea_var
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΛΜΠΑΚΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.17 2.5 lt 20 - 25 cm
ΤΟΥΛΜΠΑΚΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.22b 5 lt 25 - 30 cm
Salvia officinalis
salvia_officinalis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΓΛ.17 2.5 lt 20 - 30 cm
Felicia amelloides
felicia
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΦΕΛΙΤΣΙΑ ΓΛ.17b 2 lt 10 - 15 cm
ΦΕΛΙΤΣΙΑ ΓΛ.22b 5 lt 15- 20 cm
festuca_blau-schwingel-06
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΓΛΑΥΚΗ ΓΛ.17b 2lt 15-20cm
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΓΛΑΥΚΗ ΓΛ.22b 5lt 20-25cm
Festuca ovina
festuca-scoparia_01
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΛ.17b 2lt 15-20cm
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΛ.22b 5lt 20-25cm
Σελίδα 6 από 6