ΙΤΙΑ - ΚΛΑΙΟΥΣΑ

Salix babylonica
Salix_babylonica
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3.5-4m
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ 16-18 70lt 16 - 18 cm 4-4.5m
Φυτά

Φυτά

Χώμα

Χώμα

Γλάστρες

Γλάστρες

Εργαλεία

Εργαλεία